WYZWANIA

http://czytelnicza-dusza.blogspot.com/p/pod-hasem.html

http://ksiazki-sardegny.blogspot.com/p/trojka-e-pik.html